POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE.

Operatorul de date

Auto Cobălcescu cu sediul social în Str. Splaiul Unirii, Nr. 311, Bucureşti, Sector 3 (“Dealer”) este operatorul datelor dvs. cu caracter personal.

Dealerul este o firmă independentă care nu este parte a grupului BMW dar care operează sub sigla BMW şi deţin licenţa de a vinde şi servisa autovehicule marca BMW. Vă rugăm consultaţi Politica de confidenţialitate https://www.bmw.ro/ro/footer/metanavigation/data-privacy.html (“BMW Romania”), cu privire la prelucrarea datelor de către această societate din Grupul BMW.

Detaliile de contact ale Responsabilului pentru protecţia datelor a Dealerului sunt următoarele .

Cum colectăm datele dvs.cu caracter personal

Dealerul prelucrează datele dvs. personale, printre altele, în următoarele ocazii:

 • Dacă ne contactaţi direct, de ex. prin intermediul site-ului Dealerului pentru a solicita informaţii despre produsele şi serviciile BMW.
 • Dacă achiziţionaţi un produs sau un serviciu direct de la noi.
 • Dacă răspundeţi la campaniile noastre de marketing direct, de ex. completarea unui card de răspuns sau introducerea datelor online pe site-ul nostru.
 • Dacă datele dvs. personale sunt transferate de la companiile din Grupul BMW sau de la alte terţe părţi.
 • Dacă alţi parteneri de afaceri transferă în mod permis datele dvs. personale către noi.
 • Dacă am achiziţionat datele dvs. personale din alte surse (de exemplu, brokeri de adrese comerciale)
 • Dacă oferiţi informaţii în numele unui terţ, trebuie să vă asiguraţi că au primit această politică de confidenţialitate înainte de a face acest lucru. Dacă aveţi sub 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizaţi nicio informaţie cu excepţia cazului în care aveţi permisiunea părintelui sau tutorelui dvs. să faceţi acest lucru.

Vă rugăm să ne ajutaţi să vă actualizăm informaţiile informându-ne despre orice modificare a detaliilor de contact sau a preferinţelor dvs.

Ce informaţii putem colecta despre dumneavoastră

Următoarele tipuri de informaţii despre dvs. pot fi colectate:

 • Detalii de contact: nume, titlu, iniţiale, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, număr de fax.
 • Date cu caracter personal: data naşterii, statutul familial, membrii familiei, permis de conducere (tip), profesie, test drive, hobby-uri, metoda preferată de plată, canalul de contact preferat, VIN, numele companiei.
 • Interese: informaţiile privind interesele dvs., inclusiv tipul de vehicule care vă interesează.
 • Utilizarea site-ului şi a informaţiilor comunicate: cum utilizaţi site-ul nostru şi dacă deschideţi sau transmiteţi comunicările noastre, inclusiv informaţiile colectate prin cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire (Politica de cookie-uri o găsiţi aici: https://promo.bmw-autocobalcescu.ro/politica-de-cookie-uri).
 • Informaţii despre vânzări şi servicii: informaţii referitoare la achiziţii, inclusiv ID-ul clientului, numărul de contract şi informaţii privind opţiunea de finanţare de la BMW FS, suport şi service, inclusiv plângeri şi reclamaţii.
 • Informaţii privind istoricul clientului: Ratele de satisfacţie a clienţilor (şi informaţii suplimentare de la platforma de autoasistenţă), ofertele primite, datele despre cumpărarea maşinilor, inclusiv modelul, configuraţia, data achiziţiei, data de înregistrare, numărul de înmatriculare, data de comandă, lista de preţuri, informaţii privind garanţia, valoarea reziduală, informaţii opţionale în domeniul asigurărilor (de exemplu vehiculele din gospodărie, utilizarea serviciilor de mobilitate) produse, date colectate în timpul vizitelor la Dealer (de ex. solicitări, informaţii de consultare, consultant de vânzări responsabil, istoric de service), istoricul campaniei / răspunsurile campaniei, istoricul reclamaţiilor, istoricul de service.
 • Utilizarea dispozitivului şi a serviciului: cum utilizaţi dispozitivul (mobil sau vehicul) şi serviciul oferit pe dispozitiv.
 • Detalii de configurare a vehiculului: informaţii despre caracteristicile şi setările curente ale vehiculului dvs. (identificat prin numărul de înmatriculare al vehiculului).
 • Informaţii tehnice ale vehiculului: informaţii despre cum funcţionează sau au funcţionat motorul şi sistemele din interiorul vehiculului, nivelul de încărcare a rezervorului, distanţa rămasă de navigare (croazieră), datele RTTI (date de navigaţie de intrare), temperatura exterioară, kilometrajul, viteza medie .
 • Informaţii privind locaţia dispozitivului/vehiculului: locaţia vehiculului sau a dispozitivului mobil.

Cum pot fi folosite datele dumneavoastră

Utilizarea datelor personale în conformitate cu legile UE privind protecţia datelor trebuie să fie justificată de unul dintre mai multe "temeiuri" legale şi suntem obligaţi să stabilim aceste temeiuri pentru fiecare utilizare prin intermediul acestei politici. Prezentăm temeiurile pe care le folosim pentru a justifica fiecare utilizare a informaţiilor dvs. pentru fiecare dintre utilizări.

Relaţii Clienţi şi Marketing - pentru a răspunde întrebărilor şi a vă aduce ştiri şi oferte:

Dealerul colectează [Date de Contact, Detalii Personale şi Interese, Informaţii despre Istoricul Clientului, Informaţii privind Utilizarea Site-ului şi a Comunicaţiilor] şi poate utiliza [Informaţiile despre Vânzări şi Service, Detaliile de Configurare a Vehiculului şi Informaţiile Tehnice despre Vehicule] pentru a determina ce noutăţi şi oferte sunt de interes pentru dumneavoastră şi pentru a vă contacta în legătură cu aceste oferte în conformitate cu preferinţele dumneavoastră de marketing. Dealerul poate comunica aceste informaţii [BMW România şi BMW FS] pentru a urmări solicitările dumneavoastră şi pentru a vă oferi mai multe oferte specifice.

Justificare utilizare: Consimţământ, interes legitim

Interes legitim: Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Dealerului în scopul de a promova şi de a oferi informaţii despre produsele şi serviciile lui. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale clienţilor şi ale clienţilor potenţiali au fost evaluate în raport cu interesul Dealerului de a prelucra date personale în scopul identificat.

Alegere: Consimţământul de marketing poate fi oricând retras cu efect pentru viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.

Vânzări & Service de Vehicule – pentru a procesa vânzarea, a vă configura şi a vă întreţine vehiculul:

Dealerul va obţine Datele de Contact, Detaliile de Configurare a Vehiculului, Informaţiile Tehnice despre Vehicul şi Informaţiile privind Vânzările şi Serviciile, precum şi Informaţii despre Istoricul Clientului atunci când achiziţionaţi, servisaţi sau reparaţi un vehicul de la sau împreună cu acesta, ca parte a vânzării sau service-ului, inclusiv solicitări de garanţie şi verificări regulate, şi le vor folosi pentru a furniza serviciile pe care le solicitaţi şi pentru a vă notifica aspectele legate de vehiculul dumneavoastră. Aceste informaţii pot fi accesate de [BMW România] şi BMW AG pentru a depana probleme tehnice sau de altă natură legate de furnizarea acestor servicii.

Operatorii menţionaţi mai sus pot primi, de asemenea, Informaţii limitate privind Localizarea Autovehiculului în timpul procesului de reparare, care vor fi utilizate numai în conformitate cu Măsurile de Protecţie cu privire la Informaţiile de Localizare.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de Vânzări & Service de Vehicule este o cerinţă contractuală şi refuzul de a le furniza va afecta corecta derulare a contractului sau o va face chiar imposibilă.

Justificarea utilizării: Executarea contractului; interese legitime

Interes legitim: Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Dealerului de a menţine cele mai înalte standarde de vânzare, service şi produse oferite de Dealer. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale clienţilor au fost evaluate în raport cu interesul Dealerului de a prelucra datele clienţilor în scopul identificat.

Alegere: Clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal din motive legate de situaţia sa particulară în orice moment.

Respectarea solicitărilor obligatorii de furnizare a informaţiilor dumneavoastră - pentru a ne conforma obligaţiilor legale, faţă de autorităţile de aplicare a legii, autorităţile de reglementare şi serviciul judiciar:

Dealerul este supus legilor din Romania şi trebuie să respecte acele legi. Aceasta include furnizarea informaţiilor dumneavoastră agenţiilor de aplicare a legii, autorităţilor de reglementare şi instanţelor judecătoreşti şi părţilor terţe în legătură cu proceduri sau investigaţii oriunde în lume, atunci când sunt obligaţi să facă acest lucru. Dacă este permis, vă vom trimite o astfel de solicitare sau vă vom informa înainte de a răspunde, cu excepţia cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracţiuni.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de a ne Conforma cu solicitările obligatorii privind informaţiile dvs., este o cerinţă de reglementare care depinde de solicitarea in cauză.

Justificarea utilizării: Obligaţia legală; stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii legale.

Alegerea: Niciuna

Transferul către terţe părţi

Date personale pot fi transferate terţelor părţi, asigurându-se că există un temei legal pentru transfer.

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate următoarelor entităţi:

 • Companiile din grupul BMW
 • Parteneri contractuali şi ateliere auto
 • Companiile care furnizează servicii pentru Dealer
 • Mentenanţă IT, găzduire IT, furnizor de centre de interacţiune cu clienţii.

Deşi nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site este lipsită de atacuri cibernetice, noi, subcontractanţii noştri şi partenerii noştri de afaceri ne străduim să menţinem garanţiile fizice, electronice şi procedurale pentru a vă proteja informaţiile în conformitate cu cerinţele aplicabile privind protecţia datelor.

Toate informaţiile dumneavoastră sunt stocate pe serverele securizate (sau în format fizic securizat) ale subcontractanţilor sau partenerilor noştri de afaceri şi sunt accesate şi utilizate în conformitate cu politicile şi standardele noastre de securitate (sau standarde echivalente ale subcontractanţilor sau partenerilor noştri de afaceri).

Cum păstrăm informaţiile dumneavoastră în siguranţă

Utilizăm o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente de criptare şi autentificare, pentru a ajuta la protejarea şi menţinerea securităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiilor dumneavoastră.

Deşi nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site web este lipsită de atacuri cibernetice, noi, subcontractanţii noştri şi partenerii noştri de afaceri ne străduim să menţinem garanţiile fizice, electronice şi procedurale pentru a vă proteja informaţiile în conformitate cu cerinţele aplicabile privind protecţia datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:

 • accesul personal strict la datele dumneavoastră pe baza "necesităţi de a cunoaşte" şi numai pentru scopul comunicat,
 • transferul datelor colectate doar în formă criptată,
 • stocarea datelor strict confidenţiale - de ex. informaţii despre cărţile de credit - numai în formă criptată,
 • sistemele informatice de securitate pentru a interzice accesul neautorizat, de ex. de către hackeri, şi
 • monitorizarea permanenta a accesului la sistemele de IT pentru a detecta şi opri utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal.

În cazul în care v-am furnizat (sau aţi ales) o parolă care vă permite să accesaţi anumite părţi ale site-ului nostru sau orice alt portal, aplicaţie sau serviciu pe care îl operăm, sunteţi responsabil de păstrarea confidenţială a acestei parole şi de respectarea oricărei alte proceduri de securitate asupra căreia vă notificăm. Vă solicităm să nu comunicaţi o asemenea parolă nimănui.

Măsurile de Protecţie cu privire la Informaţiile de Localizare

Anumite servicii pot fi oferite numai în cazul în care vă dezvăluiţi locaţia sau locaţia vehiculului. Tratăm cu toată seriozitatea confidenţialitatea informaţiilor despre locaţie.

Următoarele măsuri de protecţie sunt aplicate Informaţiilor privind Locaţia (inclusiv informaţiile accesate ca parte a procesului de service al vehiculului):

 • Sunt reţinute doar într-o formă asociată cu dumneavoastră sau cu vehiculul dumneavoastră atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul consimţit.
 • Sunt obţinute sau accesate numai în această formă atunci când este necesar pentru a furniza serviciul solicitat sau în cazul în care suntem obligaţi să păstrăm şi / sau să furnizăm informaţiile conform legii (iar în cazul în care suntem obligaţi să furnizăm informaţiile către organele de drept sau orice altă terţă parte, vă vom informa, cu excepţia cazului când, dacă am face acest lucru, am aduce prejudicii prevenirii sau detectării unei infracţiuni, sau când nu ni se permite să facem acest lucru).
 • Informaţiile despre Locaţia Vehiculului şi Informaţiile despre Locaţia Dispozitivului nu sunt coroborate decât dacă este necesar pentru furnizarea serviciului solicitat.
 • Orice altă utilizare a Informaţiilor despre Locaţie în scopuri analitice va fi efectuată pe seturi de date anonime ireversibil.

BMW România şi BMW FS pot avea acces la Informaţiile privind Localizarea Vehiculelor, iar BMW AG poate avea acces la Informaţiile despre Locaţia Dispozitivului prin serviciile pe care le furnizează (de exemplu, ConnectedDrive).

Veţi fi primit o descriere detaliată a informaţiilor despre locaţie obţinute pentru a furniza un serviciu dependent de informaţiile despre locaţie, atunci când aţi achiziţionat iniţial vehiculul sau când aţi activat sau aţi configurat serviciul sau aplicaţia (de exemplu, ConnectedDrive sau Connected App). Puteţi controla dacă vom putea continua să deţinem sau să colectăm aceste informaţii prin intermediul Portalului MyBMW Self Service, astfel încât să înceteze colectarea informaţiilor viitoare despre locaţie. Reţineţi că este posibil să nu vă putem oferi anumite funcţii ale serviciilor noastre dacă limitaţi colectarea informaţiilor despre locaţie.

Pentru cât timp vom păstra informaţiile dumneavoastră.

Vom păstra informaţiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care le-am obţinut şi pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamaţii împotriva noastră). Aşadar, dacă informaţia este utilizată în două scopuri, o vom reţine până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă; dar vom înceta să o folosim în scopul cu o perioadă mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Restricţionăm accesul la informaţiile dumneavoastră persoanelor care au nevoie să le folosească în scopurile relevante.

Perioadele noastre de păstrare se bazează pe nevoile afacerii, iar informaţiile dumneavoastră care nu mai sunt necesare sunt ireversibil anonimizate (iar informaţiile anonime pot fi păstrate) sau distruse în siguranţă.

Utilizarea pentru asistenţă clienţi şi marketing: În legătură cu informaţiile dumneavoastră utilizate în scopuri de asistenţă pentru clienţi şi în scopuri de marketing, este posibil să vă păstrăm informaţiile în acest scop timp de 20 ani după data ultimei obţineri a consimţământului de a vă transmite mesaje de marketing sau data la care aţi răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea noastră (alta decât să renunţaţi la primirea altor comunicări).

Utilizarea pentru a executa un contract privind vânzarea şi service-ul vehiculelor: În ceea ce priveşte informaţiile dumneavoastră utilizate pentru a îndeplini orice obligaţie contractuală, putem păstra aceste date pe toată durata cât contractul rămâne în vigoare plus 20 ani pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluţiona orice reclamaţii survenite ulterior încetării contractului.

În cazul în care se sunt posibile pretenţii: în legătură cu orice informaţie în legătură cu care considerăm în mod rezonabil că va fi necesară apărarea sau urmărirea sau formularea de pretenţii împotriva dumneavoastră, a noastră sau a unei terţe părţi, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenţie ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.

Transferuri ale informaţiilor dvs. către terţe state

Datele dvs. personale pot fi transferate către un stat din afara Spaţiului Economic European (SEE) în oricare din scopurile indicate, state ale căror legi privind protecţia datelor pot fi la un standard mai mic decât cele din SEE. Ne vom asigura că oricare dintre informaţiile dvs. care sunt accesibile în afara SEE va fi prelucrată sub condiţia aducerii de garanţii adecvate.

Anumite state din afara SEE, cum ar fi Canada sau Elveţia, au fost recunoscute de către Comisia Europeană ca oferind un nivel de protecţie esenţialmente echivalent cu legile privind protecţia datelor din SEE şi, prin urmare, nu sunt necesare garanţii legale suplimentare. În statele care nu au primit această recunoaştere, cum ar fi India sau Japonia, fie vom cere consimţământul dvs. pentru a transfera datele, sau vom transfera datele sub rezerva termenilor contractuali aprobaţi de Comisia Europeană care impun direct destinatarului obligaţii de protecţie a datelor echivalente, cu excepţia cazului în care ni se permite prin legea privind protecţia datelor aplicabilă să realizăm un astfel de transfer fără aceste formalităţi.

Vă rugăm contactaţi-ne pe adresa de email dacă doriţi să solicitaţi o copie a garanţiilor specifice aplicabile exportului informaţiilor dvs.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizarea informaţiilor dumneavoastră menţionată mai sus este permisă în temeiul legislaţiei UE privind protecţia datelor pe baza următoarelor considerente legale principale:

 • în cazul în care v-aţi dat acordul (v-a fost prezentat un formular de consimţământ în legătură cu orice astfel de utilizare şi vă puteţi retrage consimţământul);
 • dacă sunt necesare să încheiem sau să executăm contractul cu dumneavoastră;
 • dacă sunt necesare pentru a ne conforma obligaţiilor legale;
 • dacă le folosim pentru a realiza un interes legitim şi motivele pentru care le folosim depăşesc orice prejudiciere a drepturilor dumneavoastră de protecţie a datelor (interesele noastre legitime includ menţinerea celor mai înalte standarde de vânzare privind produsele şi serviciile);
 • dacă sunt necesare pentru ca noi să apăram, să urmărim sau să formulăm o pretenţie împotriva dumneavoastră sau a unei terţe părţi.

Pot exista utilizări care sunt permise pe baza altor temeiuri; unde este cazul, le vom identifica şi le vom comunica cât mai curând posibil, după ce vom lua la cunoştinţa de acestea.

Contactaţi-ne, drepturile dumneavoastră de protecţie a datelor şi dreptul dumneavoastră de a adresa o plângere autorităţii de protecţie a datelor

Dacă aveţi întrebări legate de utilizarea de către noi a informaţiilor dumneavoastră, trebuie să ne contactaţi la adresa de email .

Aveţi dreptul:

 • să ne solicitaţi detalii suplimentare cu privire la modul în care folosim informaţiile dumneavoastră,
 • să dobândiţi acces la datele dumneavoastră personale şi o copie a informaţiilor pe care ni le-aţi furnizat,
 • să primiţi date personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit automat şi - dacă este fezabil din punct de vedere tehnic - să transmitem aceste date altui operator fără obstacole, dacă prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră sau pe executarea contractului şi dacă se face prin mijloace automatizate,
 • să ne solicitaţi să actualizăm orice inexactitate în informaţiile deţinute,
 • să ne solicitaţi să ştergem orice informaţie pentru care nu mai avem un temei legal de utilizare,
 • când prelucrarea se bazează pe consimţământ şi în legătură cu orice modalităţi de direct marketing, să vă retrageţi consimţământul cu efect pentru viitor, astfel încât să încetăm acea prelucrare specială,
 • să obiectaţi împotriva oricărei prelucrări [inclusiv crearea profilului], bazată pe interese legitime, datorită situaţiei dumneavoastră speciale, cu excepţia cazului în care motivele noastre de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dumneavoastră de protecţie a datelor
 • să ne solicitaţi să restricţionaţi modul în care vă folosim informaţiile, de ex. pe parcursul investigării unei plângeri.

Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepţii pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infracţiunilor), interesele noastre (de exemplu, menţinerea privilegiului legal) sau drepturile şi libertăţile altora. Dacă vă exercitaţi oricare dintre aceste drepturi, vom analiza dreptul dumneavoastră la o astfel de solicitare şi vom răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, perioadă despre care veţi fi informaţi.

Dacă sunteţi nemulţumit de utilizarea de către noi a informaţiilor dumneavoastră sau de răspunsul nostru la orice exercitare a acestor drepturi, aveţi dreptul de a formula o plângere autorităţii de protecţie a datelor: http://www.dataprotection.ro/.

Detaliile de contact ale Companiei şi Responsabilului privind Protecţia Datelor

Dacă aveti orice întrebări legate de folosirea informaţiilor dumneavoastră, va rugam să ne contactaţi:

Dealer Auto Cobălcescu
Responsabilul privind Protecţia Datelor

Str. Splaiul Unirii, Nr. 311, Bucureşti, Sector 3


AUTO COBĂLCESCU SRL
CONTACT

E-mail:

ADRESĂ

Str. Splaiul Unirii Nr. 311, Bucureşti, Sector 3

Latitudine: 44.4068102, Longitudine: 26.1334713

PROGRAM

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Sâmbătă: 09:00 - 13:00 / Duminică: închis

CONTACT

E-mail:

ADRESĂ

Str. Splaiul Unirii Nr. 311, Bucureşti, Sector 3

Latitudine: 44.4068102, Longitudine: 26.1334713

PROGRAM

Luni - Vineri: 08:00 - 18:00
Sâmbătă, Duminică: închis
Service Check In / Out: Non Stop